Vårt fokus: att vidareutbilda branschen inom morgondagens teknik – med den nya tidens arbetsmiljö och ledarskap.

SoVent Academy föddes ur visionen att aktivt driva branschen framåt – med teknisk utveckling och att målmedvetet jobba med såväl praktisk som teoretisk kompetens.

Skolan grundades år 2020 som ett steg i att kunna tillhandahålla vidareutbildning för medarbetare inom SoVent-koncernens bolag. Gemensamt för de alla är rötterna inom sotning och brandskydd – men där arbetet med frågor som rör ventilation och inomhusmiljö kommit att spela en allt viktigare roll. I dagar då vi tillbringar allt mer tid inomhus, har sotarens och ventilationsteknikerns roll fått en utökad betydelse för allas vår hälsa, komfort och uppvärmningsekonomi.

På skolan i Arlandastad jobbar vi främst med vidareutbildningar, där deltagarnas befintliga kunskaper kompletteras med framtidens kompetens. Vissa av våra kursdeltagare har arbetat med sotningsfrågor och vill lära sig mer om ventilation och inomhusmiljö. Andra är sedan tidigare väl erfarna inom området, men söker spjutspetskompetens för att kunna arbeta med nischade uppdrag.

Våra utbildningslokaler är rustade med både teorisalar och praktiska övningsstationer. Här lär vi ut framtidens mätmetoder inom exempelvis luftflöden och vi ger en introduktion till den senaste tekniska utrustningen.
Förutom att utbilda inom det konkreta ventilationsområdet, arrangerar vi också kurser för branschens övriga medarbetare – t ex administrativ personal och arbetsledning. Här tillhandahåller vi nya kunskaper inom exempelvis administrativa system och arbetsmiljölagar – men också en rad mjuka ämnen som rör gruppdynamik, personlig utveckling, kundbemötande och varumärkesvård.

SoVent Group – dryga 500 medarbetare i ett 40-tal bolag över landet

SoVent Group är som varumärke betraktat en relativt ny aktör – men våra rötter går långt tillbaka. Många av koncernens bolag har drivits i generationer och har en mycket stark förankring på den egna orten.
Koncernen har växt fram genom en mångårig branschsamverkan – vilket gör att vi idag är ett samspelande lag som täcker stora delar av rikets olika hörn. I SoVent Group ingår idag ett 40-tal bolag som verkar utifrån sina egna profiler och lokalt upparbetade varumärken. Tillsammans samordnar vi exempelvis inköp men också utbildning och arbetsmetodik för våra cirka 500 medarbetare. Bland våra kunder finns såväl enskilda villaägare som kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar m.fl.
Vill du veta mer om oss, besök gärna soventgroup.se