Kursen är öppen för alla i branschen

Injustering i praktiken

Kursen Injustering i praktiken är till största delen praktisk. Kursen är för dig som avser att certifiera dig som injusterare av ventilationssystem men saknar lång yrkeserfarenhet av injustering och därmed inte möter de krav som ställs vad gäller ”Krav på kompetens”.

Kursen är öppen för alla i branschen

Certifierad Injusterare

Kursen är en teoretisk utbildning för dig som avser att certifiera dig som injusterare av ventilationssystem. Kursinnehållet är sammansatt för att möta de krav på allmän teknisk kunskap som framgår av kravspecifikationen ”Personcertifiering Injustering ventilation”.

Sotning – en introduktion

”Sotning – en introduktion” är till största delen en praktisk kurs och vänder sig i första hand till nyanställda och övriga medarbetare som inte har genomgått grundutbildningen för skorstensfejare. Kursen riktar sig även till medarbetare som i huvudsak utför andra arbetsuppgifter – så som administration och ventilation – och som önskar en ingång i teknikområdet Sotning.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Kursen är öppen för alla i branschen

Fastighetsteknik: Inomhusmiljö

Kursen “Fastighetsteknik: inomhusmiljö“ vänder sig till dig som på ett eller annat vis arbetar med fastighetsförvaltning. Kanske är du verksam i den dagliga driften av fastighetsskötsel, eller så arbetar du mer operativt med att beställa tjänster inom området inomhusmiljö. Oavsett roll så ger den här kursen en bredare inblick på temat – med frågor om hur ventilation och temperatur, liksom ljud och ljus samspelar i upplevelsen av inomhusklimatet.

Tillämpad mätteknik Spårgas

Kursen är framtagen för att skapa förståelse för hur spårgastekniken fungerar och vilka tillämpningar som finns. Genom att varva teori med praktik är målsättningen att du på egen hand ska kunna mäta luftflöden både i system och i rum. Vi provar även en modell för hur du kan kontrollera om det läcker över från frånluft till tilluften vilket i så fall kan vara en källa till luktspridning.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Tillämpad mätteknik Temperatur

Som en del i besiktningsarbetet utförs temperaturmätningar. I den här kursen, som blandar både teoretiska och praktiska moment, får du en mer djupgående förståelse för värmetransport och hur du mäter temperatur.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Kursen är öppen för alla i branschen

Certifiering OVK

Våra kurser inom OVK-bygglagstiftning är framtagen för att klara kunskapskraven enligt §15 BFS 2017:10, OVK 3. Detta ger dig förutsättningarna för ny- eller omcertifiering som sakkunnig funktionskontrollant. Du kan med fördel gå kursen även om du bara vill uppdatera dig kring aktuella regelverk. En god grund för dig som t ex arbetar med upphandling av fastighetsskötsel eller med andra frågor kring inomhusmiljö.

Allmänkurs Ventilation steg 1

Kursen ger en bred översikt kring området ventilationsteknik. Här behandlas bl a hur och varför man ventilerar, luftflödesbegrepp, olika typer av systemutformningar och ventilationsprinciper. Vi går också igenom grunderna för ventilationsbehov och dimensionering av kanalsystem.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Allmänkurs Ventilation steg 2

Utöver att ge en bred översikt har kursen som mål att kunna skapa en mer grundlig förståelse för de tekniska områdena. Här går vi på djupet kring ventilationsbehov, dimensionering, filterteknik, ljud samt styr- och reglerteknik.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Tillämpad mätteknik Ventilation

Kursen är i huvudsak en praktisk utbildning. Vi övar oss i att mäta luftflödet utifrån de standardiserade mätmetoder som finns angivna i SS-EN 1611:2015, Fältmetoder för mätning av luftflöden. Förutom själva mätprocessen övar vi oss i att beräkna mätosäkerheten och förstå skillnaden mellan kalibrering och justering. Vi går också igenom metodiken för att jämföra och verifiera mätresultat.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.