Om ventilationsbehov, dimensionering, filterteknik, ljud samt styr- och reglerteknik

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Nyfiken på att ta nästa steg inom ventilationsområdet? I vår "Allmänkurs ventilation Steg 2" ger vi dig en bred översikt – men även en mer grundlig förståelse för teknikområdena ventilationsbehov, dimensionering, filterteknik, ljud samt styr- och reglerteknik.

KURSTILLFÄLLEN

7 december 2023

10 april 2024

VAR?
SoVent Academy Maskingatan 3 Märsta
HUR?
Lärarledda lektioner 09-16
ÖVRIGT:
PRIS:

OM UTBILDNINGEN:

Kursen är en fortsättning på ”Allmänkurs ventilation Steg 1”, men passar också dig som fått motsvarande kunskaper på annat vis – till exempel genom praktisk erfarenhet.

Ventilationsbehov:

Likväl som i vår ”Allmänkurs ventilation Steg 1” behandlar vi även här grundförutsättningarna för att tillhandahålla en god ventilation. Vi tittar på metoder för att bestämma ventilationsbehovet utifrån människan som förorening. Vi gör räkneexempel på vilken ventilation som krävs utifrån koldioxid, fukt och värme. Här gör vi också en genomgång och utvärdering av olika myndighetskrav kring luftflöden. Målet med kursen är att kunna bestämma ett luftflöde utifrån aktuell belastning.

Dimensionering:

Avsnittet dimensionering är en direkt fortsättning på kursen ”Steg 1”. Tryckfallsberäkningen utvidgas till att även omfatta övriga komponenter så som kanalböjar, T-stycken och dimensionsförändringar. Vi belyser skillnaden mellan intern- och externtryckfall, systemeffekter med mera. Målet med kursen är att kunna utföra en enklare tryckfallsberäkning och med hjälp av totalflödet kunna välja lämplig fläkt.

Filterteknik:

Avsnittet Filterteknik behandlar på vilket sätt som skadliga partiklar i utomhusluften avskiljs med hjälp av luftfilter. Med utgångspunkt ifrån partikelstorlek (PM, Particulate matter) och dess negativa inverkan på människokroppen anges tröskelvärden som ligger till grund för dimensionering – och inte minst principer för filtrering. Vi går igenom gällande ISO-standarder för klassificeringssystem och testrutiner. Vi berör också grunderna för Eurovent, som är en branschrekommendation vad gäller riktlinjer för filterval. Målet är att kunna välja ut rätt filter, med utgångspunkt ifrån uteluftens beskaffenhet samt gällande krav på inomhusmiljön.

Ljud:

Eftersom det finns krav på ljudnivåer från ventilationsinstallationer är det viktigt att veta vad ljud är – inte minst vad gäller sambandet mellan våglängd och frekvens, men också ljudtryck och ljudeffekt med mera. För att förstå och framförallt kunna mäta ljud i detta sammanhang krävs en förståelse för örat och örats hörbarhetsområde samt olika vägningsfilter. Vi går igenom standarder och de myndighetskrav som finns kring ljudnivåer från installationer. Målet med avsnittet är att du ska kunna skaffa dig en grundläggande kunskap om hur en ljudmätare fungerar, vad den mäter och hur du kan utvärdera ett resultat. Vill du lära dig mer om hur du exakt mäter ljud, så rekommenderar vi kursen ”R1.inneklimat”.

Styr- och reglerteknik:

Vad innebär styr och reglerteknik? Här går vi igenom olika varianter av temperatur- och flödesreglering, utetemperaturkompenseringar, skillnaden mellan CAV, VAV och DCV. Vi tar även upp frågan om driftkort – vad det är och vad det används till. Målet med avsnittet är att kunna läsa och förstå ett driftkort samt att se och förstå funktionen hos enkla och vanligen förekommande styr- och reglersystem.

  • Kursmål – se delbeskrivningar för respektive ämne ovan.
  • Kurslängd: 1 dag
  • Förkunskaper: för att kunna tillgodogöra dig kursen så bör du ha gått ”Allmänkurs ventilation Steg 1” – eller ha skaffat dig motsvarande kunskaper på annat vis.
  • Övrigt: kursen innehåller en del matematik, så en räknedosa är bra att ta med.

KURSINSTRUKTÖR

Fredrik Eriksson har varit verksam inom sotnings- och ventilationsbranschen sedan 1989. Han utexaminerades från tekniker-utbildningen vid Rosersberg 1997 och har sedan dess arbetat inom både stora och små organisationer, med alla upptänkliga uppdrag inom området. Sedan 2008 arbetar Fredrik som konsult i eget bolag, med OVK-frågor som huvudsaklig inriktning. Med sin långa erfarenhet och en brinnande nyfikenhet kring ventilationsområdet och dess tekniska utveckling är Fredrik en mycket kunnig och engagerad kursinstruktör.

KURSTILLFÄLLEN

7 december 2023

10 april 2024

VAR?
SoVent Academy Maskingatan 3 Märsta
HUR?
Lärarledda lektioner 09-16
ÖVRIGT:
PRIS:

KURSINSTRUKTÖR

Fredrik Eriksson har varit verksam inom sotnings- och ventilationsbranschen sedan 1989. Han utexaminerades från tekniker-utbildningen vid Rosersberg 1997 och har sedan dess arbetat inom både stora och små organisationer, med alla upptänkliga uppdrag inom området. Sedan 2008 arbetar Fredrik som konsult i eget bolag, med OVK-frågor som huvudsaklig inriktning. Med sin långa erfarenhet och en brinnande nyfikenhet kring ventilationsområdet och dess tekniska utveckling är Fredrik en mycket kunnig och engagerad kursinstruktör.