Kursen är en teoretisk utbildning för dig som avser att certifiera dig som injusterare av ventilationssystem.

Kursen är en teoretisk utbildning för dig som avser att certifiera dig som injusterare av ventilationssystem. Kursinnehållet är sammansatt för att möta de krav på allmän teknisk kunskap som framgår av kravspecifikationen ”Personcertifiering Injustering ventilation”.

KURSTILLFÄLLEN

12–14 mars 2024

Sista anmälningsdag: 26 februari

18–20 juni 2024

Sista anmälningsdag: 3 juni

VAR?
SoVent Academy Maskingatan 3 Märsta
HUR?
Lärarledda lektioner 09-16 (Tiderna är ungefärliga)
ÖVRIGT:
Logi bokas separat. Frukost, lunch & fika ingår.
PRIS:

TILL KURSANMÄLAN

OM UTBILDNINGEN:

Kursen är en teoretisk utbildning för dig som avser att certifiera dig som injusterare av ventilationssystem. Kursinnehållet är sammansatt för att möta de krav på allmän teknisk kunskap som framgår av kravspecifikationen ”Personcertifiering Injustering ventilation”.

Nivå K: För erhållande av certifikat ska sökanden ha ventilationsteknisk kunskap omfattande matematiska samband, luftbehandlingskomponenter, mätteknik, injustering, täthetsprovning, lagar och regler, samt inneklimat och energi.

Nivå N: För erhållande av certifikat ska sökanden ha ventilationsteknisk kunskap omfattande områdena matematiska samband, luftbehandlingskomponenter, mätteknik och injustering.

Kursen är uppdelad på två heldagar med ett skriftligt prov dag tre.

Certifieringen och tentamen administreras av Kiwa.

Observera: För att kunna certifiera dig ställs förutom en godkänd tentamen även krav på yrkeserfarenhet, kompetens och lämplighet.

KRAV PÅ YRKESERFARENHET:

Nivå K: Den sökande ska varit yrkesverksam inom ventilationsbranschen under minst 5 år, varav minst 2 år inom allsidigt mätnings- och/eller injusteringsarbete, företrädelsevis av ventilationssystem av typen FT och/eller FTX.

Nivå N: Den sökande ska under de senaste 5 åren under minst 2 år varit yrkesverksam inom enklare mätnings- och/eller injusteringsarbete företrädelsevis i bostäder.

KRAV PÅ KOMPETENS:

Sökande ska ha genomgått praktisk utbildning. Intyg på genomförd utbildning ska utfärdas av utbildningsanordnare och bifogas ansökan. Utbildningsanordnare ska vara godkänd av Kiwa.

Alternativt kan sökande med lång yrkeserfarenhet styrka och redovisa minst 5 års erfarenhet av injustering av företrädelsevis komplexa ventilationssystem av typen FT, FTX, renrum, variabel-flödessystem och liknande.

Nivå K: Sökande ska ha genomgått utbildning omfattande praktiskt handhavande av mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 samt injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Nivå N: Sökande ska ha genomgått utbildning inom mätteknik. I utbildningen ska ingå praktiskt handhavande av mätmetoderna ID2, ET11, ET2 och ST3 enligt SS-EN 16211:2015.

Sovent Academy är godkänd av Kiwa som utbildningsanordnare.

 • Injustering i praktiken. Kurslängd 1 dag
 • Tillämpad mätteknik-Ventilation. Kurslängd 1 dag
 • Kursen är uppdelad på två heldagar med ett skriftligt prov dag tre

KURSINSTRUKTÖR

Fredrik Eriksson har varit verksam inom sotnings- och ventilationsbranschen sedan 1989. Han utexaminerades från teknikerutbildningen vid Rosersberg 1997 och har sedan dess arbetat inom både stora och små organisationer, med alla upptänkliga uppdrag inom området. Sedan 2008 arbetar Fredrik som konsult i eget bolag, med OVK-frågor som huvudsaklig inriktning. Med sin långa erfarenhet och en brinnande nyfikenhet kring ventilationsområdet och dess tekniska utveckling är Fredrik en mycket kunnig och engagerad kursinstruktör.

KURSTILLFÄLLEN

12–14 mars 2024

Sista anmälningsdag: 26 februari

18–20 juni 2024

Sista anmälningsdag: 3 juni

VAR?
SoVent Academy Maskingatan 3 Märsta
HUR?
Lärarledda lektioner 09-16 (Tiderna är ungefärliga)
ÖVRIGT:
Logi bokas separat. Frukost, lunch & fika ingår.
PRIS:
9 000 kr exkl. moms. (-20% rabatt för SSR-medlemmar). Eventuella certifieringskostnader tillkommer.

KURSINSTRUKTÖR

Fredrik Eriksson har varit verksam inom sotnings- och ventilationsbranschen sedan 1989. Han utexaminerades från teknikerutbildningen vid Rosersberg 1997 och har sedan dess arbetat inom både stora och små organisationer, med alla upptänkliga uppdrag inom området. Sedan 2008 arbetar Fredrik som konsult i eget bolag, med OVK-frågor som huvudsaklig inriktning. Med sin långa erfarenhet och en brinnande nyfikenhet kring ventilationsområdet och dess tekniska utveckling är Fredrik en mycket kunnig och engagerad kursinstruktör.

  KURSANMÄLAN

  JAG VILL ANMÄLA MIG TILL FÖLJANDE KURS:

  JaNej

  TYP AV CERTIFIERING:

  Ny certifieringOmcertifiering *

  CERTIFIERINGSORGAN:

  KiwaRise

  BEHÖRIGHETSGRAD:

  NK

  BOKNINGSVILLKOR / AVBOKNINGSREGLER

  Kursanmälan är bindande och antal platser begränsat. Eventuell avbokning ska ske via mail till skolan@soventgroup.se

   

  Betalningsvillkor: 30 dagar. Faktura skickas via post/mail.

   

   

  MÅLTIDER UNDER KURSEN:

  Vänligen ange om det föreligger eventuella allergier eller dylikt:

   

  ÖVRIG INFO ELLER KOMMENTARER:

   

  Jag godkänner att mina uppgifter sparas och hanteras enligt GDPR.Jag godkänner att mina uppgifter sparas och hanteras enligt GDPR. Läs vår dataskyddspolicy här.

  Jag har tagit del av era villkor och avbokningsregler.