Allmänkurs Ventilation steg 2

Utöver att ge en bred översikt har kursen som mål att kunna skapa en mer grundlig förståelse för de tekniska områdena. Här går vi på djupet kring ventilationsbehov, dimensionering, filterteknik, ljud samt styr- och reglerteknik.

Endast intern utbildning för SoVent-företag.

Kursen är öppen för alla i branschen

Tillämpad mätteknik Ventilation

Kursen är i huvudsak en praktisk utbildning. Vi övar oss i att mäta luftflödet utifrån de standardiserade mätmetoder som finns angivna i SS-EN 1611:2015, Fältmetoder för mätning av luftflöden. Förutom själva mätprocessen övar vi oss i att beräkna mätosäkerheten och förstå skillnaden mellan kalibrering och justering. Vi går också igenom metodiken för att jämföra och verifiera mätresultat.

Kursen är öppen för alla i branschen

R1 Inneklimat

Med utgångspunkt ifrån boken med samma namn inriktas denna kurs på kapitel 6, “Verifiering av inneklimat”. Kursen omfattas av till lika delar praktik och teori och omfattar inomhusklimatet utifrån luftkvalitet, ljudmiljö och termiskt klimat. Vi går igenom grunderna för riktlinjerna, kravspecifikationen och verifieringen. Vi lär oss att mäta och att utvärdera enligt standardiserade metoder och/eller branschråd så som Nordtest m.fl.